top of page

Misja i etos

Jako uczniowie, rodzice, personel i zarządcy szkoły św. Patryka:

NASZĄ MISJĄ JEST NASTĘPOWANIE

PRZYKŁAD MIŁOŚCI OKAZYWANY PRZEZ JEZUSA CHRYSTUSA

Jesteśmy popularną i tętniącą życiem szkołą po wschodniej stronie Southampton, obsługującą bardzo zróżnicowaną społeczność. Naszym celem jest rozwijanie wyjątkowego potencjału wszystkich naszych dzieci i personelu oraz ciężko pracujemy, aby osiągnąć wysokie standardy poprzez miłość do nauki, wysokiej jakości relacje i inspirujący program nauczania.

 

Jesteśmy przyjazną, rodzinną szkołą, w której każdy jest mile widziany.  Jesteśmy pobłogosławieni bardzo doświadczonym i oddanym personelem, który pracuje niezwykle ciężko, aby zapewnić stymulującą i zdyscyplinowaną atmosferę, w której może odbywać się skuteczna nauka.  W duchu naszej misji, dążymy do doceniania i zachęcania wszystkich oraz dążymy do zaspokojenia potrzeb każdej osoby.

Zadeklarowaliśmy, że naszą misją jest „podążanie za przykładem miłości Jezusa Chrystusa” i to jest sednem wszystkiego, co mówimy i robimy. Aby stało się to rzeczywistością, wierzymy, że musi istnieć partnerstwo między domem, szkołą i parafiami i zawsze staramy się angażować wszystkich członków tego partnerstwa. Dzięki temu mamy silne powiązania z naszymi parafiami żywiącymi się, a księża parafialni są stałymi gośćmi.

bottom of page