top of page

Edukacja religijna

Program

 

Zgodnie z wytycznymi diecezji Portsmouth, St Patrick's postępuje zgodnie ze schematem „God Matters”, aby nauczać RE. Składa się z 10 tematów w ciągu roku, kierowanych kalendarzem kościelnym. Schemat zawiera również element wielowyznaniowy w większości tematów.

To są:

  • kreacja

  • Modlitwy, święci i święta

  • Adwent

  • Boże Narodzenie

  • Objawienie

  • Pożyczony

  • Wielki Tydzień

  • Wielkanoc

  • Pięćdziesiątnica i Misja

  • Sakramenty

Każdy temat bada Pismo Święte, naszą odpowiedź na jego nauczanie i tradycję Kościoła.

Katolicko-chrześcijański etos szkoły jest fundamentem, na którym zbudowane jest wszystko, co robimy. RE to coś więcej niż przedmiot - to wszystko, czego uczymy i jak uczymy. Dzieci poznają religię katolicką oraz poznają inne tradycje i wyznania, zgodnie z programem zatwierdzonym przez diecezję  Bóg ma znaczenie .

Tak jak we wszystkich szkołach, rodzice mają prawo wycofać swoje dzieci z całości lub części nauczania religii lub kultu religijnego. Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, musisz umówić się na omówienie tego z dyrektorem.

bottom of page