top of page

Szkolenie nauczycieli ​

Jesteśmy szkołą partnerską Primary Catholic Partnership, organizatorem szkoleń dla nauczycieli z siedzibą w Southampton. Każdego roku gościmy wielu nauczycieli stażystów na praktyki lub czasami przez cały rok; otrzymują szkolnych mentorów, którzy wspierają i prowadzą ich w ich podróży.

Jeśli rozważasz karierę nauczyciela, odwiedź stronę PCP:

Podstawowe Partnerstwo Katolickie

W ramach naszej międzynarodowej pracy współpracujemy również z Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen , instytutem kształcenia dorosłych w Kreuzlingen w Szwajcarii. Każdego roku gościmy niektórych z ich nauczycieli przez kilka tygodni, co jest wspaniałym doświadczeniem dla naszego personelu i dzieci!

As our card-reader wasn't working on the day, if you would like to donate by card, you can do so below:

Spanish Breakfast

Donation towards the cost

£

Thank you for your donation!

bottom of page